Betingelser

1. Fører må ha gyldig førerkort for kjøretøyet, det er ingen aldersbegrensninger.
  Alle flyttebilene våre kan kjøres med vanlig førerkort klasse B.
  Om leietager selv ikke har førerkort må person med gyldig førerkort være med
  når kjøretøyet leies. Fører og leietager er solidarisk ansvarlige for leieforholdet,
  og alle utgifter som følger derav.

2. Kjøretøyet skal kun benyttes til de formål det er tiltenkt,
skal ikke
  overlastes eller på annen måte utsettes for unormal slitasje. Bruken skal
  til enhver tid være forsvarlig, og i henhold til forsikringsavtalen og
  gjeldende lover og regler.

3. Leietager er ansvarlig for alle skader som oppstår under leieforholdet
, samt
  slitasje som følger av unormal bruk/ fortsatt bruk på tross av driftsavvik.
  Ved misbruk eller grov uaktsomhet er leietager ansvarlig for å dekke hele skaden
  uten hensyn til egenandelens størrelse.

4. Leietager er ansvarlig for alle utgifter som følger av leieforholdet,
  som drivstoff, bompenger, parkeringsgebyr, etc.
  Ved fakturering av utgifter kunden har unnlatt å dekke tillegges MVA og gebyr,
  kr.50,- for fylling av drivstoff, kr.200,- for annet.
  Det kreves normalt ikke gebyr for fakturerte bompenger, men MVA blir tillagt.

5. Kjøretøyet skal leveres tilbake til hentestedet innen avtalt tid,
tømt for
  leietagers gjenstander. Tilbakelevering senere enn avtalt belastes med
  gebyr, samt dobbel døgnleie. I tillegg vil alle utgifter kreves dekket.
  Ved anmeldelse/erstatningssak vil kjøretøyet bli regnet som ulovlig bortført
  f.o.m. hentetidspunktet.

6. Leietager skal fjerne alle personlige gjenstander fra kjøretøyet før innlevering.
  Utleier tar intet ansvar for gjenstander etterlatt i kjøretøyet, og vil ikke
  oppbevare eller ivareta disse gjenstandene. Ved større kvanta vil leietager
  bli belastet bortkjøring.

7. Utleier kan under ingen omstendigheter bli ansvarlig
for en sum større enn det
  leietager har betalt for leieforholdet.
 
R001-023